Przejdź do treści
 1. Strona Główna
 2. Deklaracja dostępności

Deklaracja
dostępności

NZOZ LUBOMED SC zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://lubomed.com.pl.


Data publikacji strony internetowej: . Data ostatniej dużej aktualizacji:  .

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Dariusz Dąbrowski, mailowo - nzozlubomed@op.pl lub telefonicznie - 605 137 588.


W zgłoszeniu podaj:


 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.


Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.


Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.


Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

NZOZ Lubomed s.c., ul. Gryfiogórska 6, 59-623 Lubomierz

Punkt Lekarski, ul. Betleja 15a, 59-630 Mirsk


 1. Pomieszczenia jednostki są łatwo dostępne, szczególnie dla osób niepełnosprawnych. We wszystkich placówkach NZOZ LUBOMED spełniamy warunki określone odpowiednimi przepisami ułatwiające dostęp do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Placówki NZOZ LUBOMED spełniają wymagania dotyczące: wejścia do budynków (możliwość łatwego wjazdu pacjentów na wózku ) i pomieszczeń jednostki (drzwi odpowiedniej szerokości, powierzchnia gabinetów ułatwiająca manewrowanie wózkami lub noszami). Dostosowano posiadany sprzęt (leżanki, wózek inwalidzki, fotel do pobierania krwi, wagi) do wymogów użytku przez osoby ze znacznego stopnia otyłością. 28.10.2019 oddano do użytku nową placówkę NZOZ LUBOMED w Mirsku, pod nowym adresem, ul. Betleja 15 A. Pomieszczenia w nowo wybudowanej placówce spełniają wszystkie standardy dotyczące obsługi dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnych.
 2. Jednostka posiada łatwo dostępne toalety dla pacjentów. Istniejące toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wyposażone w specjalne umywalki, miski klozetowe, uchwyty, dzwonki alarmowe. Wszystkie pomieszczenia są oznakowane.
 3. Transport chorego jest funkcjonalny. We wszystkich placówkach przychodni LUBOMED jest zapewniony dogodny dojazd dla karetek transportu sanitarnego oraz zespołów ratownictwa medycznego ZRM. We wszystkich placówkach zapewniona jest odpowiednia ilość miejsc parkingowych, w tym wydzielone są miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. W 2021 roku w ramach projektu grantowego Dostępność Plus poprawiono oznaczenie miejsc postojowych, zakupiono wózek inwalidzki ułatwiający transport pacjenta, zakupiono elektrycznie sterowane leżanki dla poprawy dostępności dla pacjenta. W ramach projektu został przeprowadzony audyt, który potwierdził spełnienie standardów architektonicznych, organizacyjnych, komunikacyjnych w zakresie dostępności i ułatwień dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami ( w tym niepełnosprawnych).
 4. Jednostka posiada wystarczającą liczbę gabinetów dla każdego, aktualnie przyjmującego lekarza, pielęgniarki zabiegowej i punktu szczepień. We wszystkich placówkach NZOZ LUBOMED posiada wystarczającą liczbę gabinetów dla każdego przyjmującego wg ustalonego grafiku lekarza i pielęgniarki. W głównej siedzibie znajdują się 3 gabinety lekarskie, odrębny 1 gabinet zabiegowy oraz 1 gabinet szczepień. W punktach lekarskich, gdzie tylko jeden lekarz przyjmuje pacjentów wg godzin w grafiku znajduje się 1 gabinet lekarski i 1 gabinet zabiegowy. Aby sprostać standardom, z uwagi na zwiększającą się liczbę zapisanych pacjentów w Mirsku oraz chęć podwyższenia jakości usług medycznych - właściciele przychodni podjęli decyzję o budowie większej placówki. 28.10.2019 oddano do użytku nową placówkę NZOZ LUBOMED w Mirsku, pod nowym adresem, ul. Betleja 15 A. Przeniesiono w nową lokalizację Punkt Lekarski w Mirsku, ul. Betleja 24. W nowym budynku znajdują się 2 gabinety lekarskie, 1 gabinet zabiegowy oraz 1 punkt (gabinet) szczepień. Gabinety w nowo wybudowanej placówce spełniają wszystkie standardy dotyczące wystarczającej ilości gabinetów, warunków badania pacjenta, wymagań dotyczących czystości, wentylacji i ogrzewania. Spełnione są też wymagania dotyczące wyposażenia w sprzęt adekwatny do udzielanych świadczeń oraz znacznie poprawiły się warunki, w których pacjent oczekuje na wizytę.
 5. Każdy gabinet umożliwia badanie pacjenta w warunkach zapewniających komfort i intymność. We wszystkich gabinetach , w których badani są pacjenci zapewnione są warunki umożliwiające badanie w warunkach niekrępujących pacjenta, nawet w przypadku obecności osoby towarzyszącej pacjentowi. We wszystkich gabinetach w głównej siedzibie drzwi są z odpowiednią izolacją potwierdzoną certyfikatami, zabezpieczone zamkami elektronicznymi, klamkami z dostępem od środka pomieszczenia. We wszystkich gabinetach znajdują się leżanki dla pacjentów, stoliki do badania niemowląt, parawany, żaluzje w oknach, odpowiednie oświetlenie. W nowo wybudowanym Punkcie Lekarskim w Mirsku zaplanowano i wykonano wszystkie systemy które sprawdziły się w Lubomierzu i które umożliwiają badanie pacjenta w warunkach zapewniających komfort i intymność.
 6. Pomieszczenia są czyste, prawidłowo ogrzane i wentylowane. We wszystkich gabinetach zapewnione są warunki dobrego komfortu cieplnego, dobra wentylacja. W obu placówkach przychodni LUBOMED dodatkowo istnieje system chłodzenia poprzez instalację ogrzewania podłogowego, we wszystkich gabinetach w Lubomierzu są systemy klimatyzacji. Wszystkie gabinety są codziennie sprzątane.
 7. Jednostka zapewnia dogodne i bezpieczne warunki oczekiwania na wizytę. Poczekalnie we wszystkich placówkach posiadają odpowiednią liczbę krzeseł, wystarczającą dla pacjentów oczekujących na wizytę. W głównej siedzibie oraz nowobudowanej placówce w Mirsku pracownicy rejestracji mogą obserwować pacjentów na monitorze, dzięki systemowi kamer. Dodatkowo we wszystkich toaletach dla pacjentów zamontowano dzwonek alarmowy, dzięki któremu pacjent w sytuacji zagrożenia może zaalarmować pracownika rejestracji. W obu placówkach zapewniono dozowniki płynu odkażającego z czujnikiem ultradźwiękowym dla zapewnienia bezdotykowego odkażania dłoni. W obu placówkach LUBOMED zamontowano naścienne bezdotykowe termometry do samodzielnej kontroli temperatury przez pacjenta.
 8. Osoba z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem czy psem asystentem może korzystać ze szczególnych uprawnień, jakie wynikają z przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Na mocy tych przepisów osobie z niepełnosprawnością przyznano prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem lub asystentem do określonych miejsc.
  Psy muszą mieć więc założoną uprząż, a ich właściciele posiadać świadectwo szczepienia czworonoga oraz certyfikat potwierdzający status zwierzęcia. Ważne jest to, że pies przewodnik nie musi być w kagańcu ani prowadzony na smyczy.
 9. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line